Robert NAVARRO : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Parti socialiste (Francie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegace pro vztahy se Mercosurem

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Rozpočtový výbor
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

ZPRÁVA Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Short Sea Shipping  
- A6-0055/2005 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o statutu evropské společnosti a podpoře aktivního evropského občanství  
- P6_DCL(2006)0024 - Nevzato v potaz  
Robert NAVARRO , Jean-Luc BENNAHMIAS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Luigi COCILOVO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN  
Datum zahájení : 03-04-2006
Platné do : 06-07-2006
Počet signatářů : 149 - 06-07-2006
Písemné prohlášení o Evropském námořním dni  
- P6_DCL(2006)0011 - Nevzato v potaz  
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Robert NAVARRO , Dirk STERCKX , Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT  
Datum zahájení : 20-02-2006
Platné do : 20-05-2006
Počet signatářů : 181 - 20-05-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.