Kartika Tamara LIOTARD : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 06-02-2012 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Místopředsedkyně
 • 07-02-2012 / 30-06-2014 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Místopředsedkyně

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 31-05-2010 : Socialistische Partij (Nizozemsko)
 • 01-06-2010 / 30-06-2014 : Onafhankelijk lid (Nizozemsko)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Japonskem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro rozvoj
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rozvoj
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat  
- ENVI_AD(2014)521493 -  
-
ENVI 
STANOVISKO ke strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015  
- ENVI_AD(2012)486180 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k ochraně zvířat během přepravy  
- ENVI_AD(2012)485848 -  
-
ENVI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k akčnímu plánu pro elektronické zdravotnictví na období 2012–2020 – inovativní zdravotní péče pro 21. století  
- FEMM_AD(2013)516618 -  
-
FEMM 
STANOVISKO k převodu legislativních pravomocí a kontrole výkonu prováděcích pravomocí Komisí ze strany členských států  
- ENVI_AD(2013)507927 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k sociálnímu bydlení v Evropské unii  
- FEMM_AD(2013)504016 -  
-
FEMM 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o okamžitém zastavení týrání a špatného zacházení, kterému jsou vystaveni chrti v Evropě  
- P7_DCL(2013)0006 - Nevzato v potaz  
Michèle STRIFFLER , Louis MICHEL , Dan JØRGENSEN , Raül ROMEVA i RUEDA , Kartika Tamara LIOTARD , Santiago FISAS AYXELÀ , Sirpa PIETIKÄINEN , Cristian Dan PREDA , Iva ZANICCHI , Sonia ALFANO , Gianni VATTIMO , Andrea ZANONI  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 221 - 15-07-2013

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech