Patrick LOUIS : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Nezávislost/Demokracie - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Mouvement pour la France (Francie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Hospodářský a měnový výbor
 • 29-09-2008 / 08-10-2008 : Výbor pro ústavní záležitosti

all-activities 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o realizaci zaváděcí fáze a provozní fáze evropského programu družicové radionavigace  
- TRAN_AD(2005)349921 -  
-
TRAN 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o výzvě Organizaci spojených národů přijmout mezinárodní dohodu o úplném zákazu interrupcí a eutanazie  
- P6_DCL(2005)0012 - Nevzato v potaz  
Maciej Marian GIERTYCH , Johannes BLOKLAND , Kathy SINNOTT , Patrick LOUIS  
Datum zahájení : 07-03-2005
Platné do : 07-06-2005
Počet signatářů : 33 - 07-06-2005
Písemné prohlášení k 60. výročí osvobození Varšavy  
- P6_DCL(2005)0003 - Nevzato v potaz  
Maciej Marian GIERTYCH , Godfrey BLOOM , Patrick LOUIS  
Datum zahájení : 26-01-2005
Platné do : 26-04-2005
Počet signatářů : 32 - 14-04-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.