Vural ÖGER : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Německo)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-09-2004 / 12-10-2004 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro mezinárodní obchod

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 13-10-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k obchodním a hospodářským vztahům s Čínou  
- AFET_AD(2008)412236 -  
-
AFET 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení k návrhu na vytvoření Středomořské unie  
- P6_DCL(2008)0019 - Nevzato v potaz  
Vural ÖGER , Kader ARIF , Marco CAPPATO , Jelko KACIN  
Datum zahájení : 10-03-2008
Platné do : 19-06-2008
Počet signatářů : 86 - 19-06-2008
Písemné prohlášení k návrhu na vytvoření výboru moudrých  
- P6_DCL(2007)0113 - Nevzato v potaz  
Jo LEINEN , Vural ÖGER , Marek SIWIEC  
Datum zahájení : 10-12-2007
Platné do : 26-03-2008
Počet signatářů : 45 - 27-03-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.