Cem ÖZDEMIR : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Německo)

Místopředseda 

 • 26-01-2006 / 14-02-2007 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 19-01-2006 / 25-01-2006 : Dočasný výbor k domnělému využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva  
- AFET_AD(2006)364872 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o pořádání schůzí Evropské rady ve Štrasburku  
- P6_DCL(2006)0033 - Nevzato v potaz  
Richard CORBETT , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Christopher HEATON-HARRIS , Cecilia MALMSTRÖM , Cem ÖZDEMIR  
Datum zahájení : 26-04-2006
Platné do : 26-07-2006
Počet signatářů : 199 - 26-07-2006
Písemné prohlášení o potírání rasismu při fotbalových utkáních  
- P6_DCL(2005)0069 - Přijato  
Emine BOZKURT , Claude MORAES , Christopher HEATON-HARRIS , Cem ÖZDEMIR , Alexander Nuno PICKART ALVARO  
Datum zahájení : 30-11-2005
Platné do : 01-03-2006
Přijato (datum) : 14-03-2006
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2006)0080
Počet signatářů : 423 - 01-03-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.