Alexander Nuno PICKART ALVARO : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 26-01-2012 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen předsednictva

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Freie Demokratische Partei (Německo)

Místopředseda 

 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Evropský parlament

Místopředseda 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rozpočtový výbor

Poslanci 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 22-11-2010 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 18-01-2012 / 30-06-2014 : Předsednictvo Evropského parlamentu

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 21-11-2010 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 16-09-2009 / 07-02-2012 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rozpočtový výbor
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k umístění sídel orgánů Evropské unie  
- BUDG_AD(2013)514622 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady týkajícímu se Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)  
- LIBE_AD(2011)469719 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 1104/2008 o přechodu z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II)  
- BUDG_AD(2010)439250 -  
-
BUDG 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012  
- LIBE_AD(2014)523069 -  
-
LIBE 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic  
- BUDG_AD(2013)522865 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se na období 2014–2020 zavádí program „Evropa pro občany“  
- BUDG_AD(2012)496587 -  
-
BUDG 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vyhlášení Evropského dne proti šikaně a násilí ve školách  
- P7_DCL(2012)0028 - Postup ukončen s podpisy většiny poslanců  
Georgios KOUMOUTSAKOS , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Roberta ANGELILLI , Maria BADIA i CUTCHET , Keith TAYLOR  
Datum zahájení : 10-09-2012
Platné do : 17-01-2013
Přijato (datum) : 17-01-2013
Seznam podepsaných osob : P7_PV(2013)02-04(ANN02)
Počet signatářů : 385 - 17-01-2013
Písemné prohlášení k uctění památky Václava Havla a jako projev uznání tomuto bývalému prezidentovi Československa a České republiky a obhájci lidských práv  
- P7_DCL(2012)0018 - Nevzato v potaz  
Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Edit HERCZOG , Zuzana ROITHOVÁ  
Datum zahájení : 17-04-2012
Platné do : 17-07-2012
Počet signatářů : 141 - 05-07-2012
Písemné prohlášení o terorismu a extremismu v Pákistánu  
- P7_DCL(2011)0016 - Nevzato v potaz  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Datum zahájení : 04-04-2011
Platné do : 07-07-2011
Počet signatářů : 68 - 07-07-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech