Jörg LEICHTFRIED : 8. volební období 

Politické skupiny 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředseda

Národní strany 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Rakousko)

Místopředseda 

  • 16-10-2014 / 23-06-2015 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Poslanci 

  • 01-07-2014 / 23-06-2015 : Výbor pro mezinárodní obchod
  • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou
  • 14-07-2014 / 23-06-2015 : Delegace pro vztahy s Mercosurem

Náhradník 

  • 08-07-2014 / 23-06-2015 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-07-2014 / 23-06-2015 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO o výročních zprávách o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2012 a 2013  
- INTA_AD(2015)554679 -  
-
INTA 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů  
- INTA_AD(2015)552091 -  
-
INTA 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Další parlamentní činnost 

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o zřízení jednotného kontaktního místa pro otázky dobrých životních podmínek zvířat („one-stop shop“)  
- P8_DCL(2015)0022 - Nevzato v potaz  
Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ  
Datum zahájení : 27-05-2015
Platné do : 27-08-2015
Počet signatářů : 84 - 26-08-2015
Písemné prohlášení o ochraně osob se zdravotním postižením a o lepším uznávání a harmonizaci práv, opatření a nástrojů souvisejících se zdravotním postižením mezi členskými státy  
- P8_DCL(2014)0012 - Nevzato v potaz  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Olga SEHNALOVÁ , Eduard KUKAN , Jiří MAŠTÁLKA , Claude MORAES , Evelyn REGNER , Jan KELLER , Josef WEIDENHOLZER , Jutta STEINRUCK , Jörg LEICHTFRIED , Jonás FERNÁNDEZ , Javi LÓPEZ , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ismail ERTUG , Andrzej GRZYB  
Datum zahájení : 20-10-2014
Platné do : 20-01-2015
Počet signatářů : 82 - 21-01-2015

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech