Stanisław JAŁOWIECKI : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Polsko)

Poslanci 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Náhradník 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Izraelem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o lepší srozumitelnosti jazyka dokumentů Evropské unie  
- P6_DCL(2006)0082 - Nevzato v potaz  
Stanisław JAŁOWIECKI  
Datum zahájení : 13-11-2006
Platné do : 23-02-2007
Počet signatářů : 67 - 23-02-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.