Romana JORDAN : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Slovenska demokratska stranka (Slovinsko)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradnice 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • 30-10-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje systém Společenství pro registraci dopravců radioaktivních materiálů  
- ENVI_AD(2013)506022 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k energetickému plánu do roku 2050, do budoucnosti s energií  
- ENVI_AD(2012)489703 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k tématu „Naše životní pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020“  
- ITRE_AD(2012)478435 -  
-
ITRE 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a o změně nařízení (EU) č. 525/2013  
- ITRE_AD(2014)522868 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k reindustrializaci Evropy pro podporu konkurenceschopnosti a udržitelnosti  
- ENVI_AD(2013)508269 -  
-
ENVI 
STANOVISKO Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES za účelem vyjasnění ustanovení o harmonogramu dražeb povolenek na emise skleníkových plynů  
- ITRE_AD(2013)500626 -  
-
ITRE 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o očistě Evropy a programu „Let’s do it World 2012“  
- P7_DCL(2011)0003 - Přijato  
Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND  
Datum zahájení : 14-02-2011
Platné do : 16-05-2011
Přijato (datum) : 12-05-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0245
Počet signatářů : 406 - 12-05-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech