Ljudmila NOVAK : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
Delegace pro vztahy s Izraelem 

Náhradnice 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch 
Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU 
Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 

Poslední činnosti 

Kontakt