Filip ADWENT : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : Skupina Nezávislost/Demokracie - Člen

Národní strany 

  • 20-07-2004 / 26-06-2005 : Liga Polskich Rodzin (Polsko)

Místopředseda 

  • 21-09-2004 / 26-06-2005 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

Poslanci 

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

Náhradník 

  • 21-07-2004 / 26-06-2005 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.