Joan CALABUIG RULL : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 31-03-2008 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Rozpočtový výbor
 • 14-03-2007 / 31-03-2008 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Petiční výbor
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Rozpočtový výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petiční výbor
 • 31-01-2007 / 30-03-2008 : Petiční výbor
 • 31-01-2007 / 31-03-2008 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 14-03-2007 / 31-03-2008 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)
 • 10-05-2007 / 31-03-2008 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a o změně směrnice 2004/35/ES  
- ITRE_AD(2007)384271 -  
-
ITRE 
STANOVISKO k budoucnosti textilního a oděvního průmyslu po roce 2005  
- ITRE_AD(2005)355779 -  
-
ITRE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.