Javier MORENO SÁNCHEZ : Úvodní stránka 

Místopředseda 

Delegace pro vztahy s Kanadou 

Člen 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Náhradník 

Výbor pro mezinárodní obchod 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Poslední činnosti 

Plán práce ES  
- P9_CRE-PROV(2020)02-10(1-032-0000)  
Příspěvky při rozpravách v plénu 

Kontakt