Anna FOTYGA : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro zahraniční věci 
Podvýbor pro bezpečnost a obranu 
Delegace v Parlamentním výboru pro partnerství EU-Arménie, ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest 
Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO 

Poslední činnosti 

Kontakt