Mieczysław Edmund JANOWSKI : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Unie pro Evropu národů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polsko)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Petiční výbor
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petiční výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petiční výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO ke kapacitě letišť a pozemnímu odbavení: směrem k účinnější politice  
- REGI_AD(2007)388678 -  
-
REGI 
STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o statistickém programu Společenství na období 2008 až 2012  
- REGI_AD(2007)386349 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o teroristech operujících z území Pákistánu  
- P6_DCL(2008)0102 - Nevzato v potaz  
Mieczysław Edmund JANOWSKI , Wiesław Stefan KUC  
Datum zahájení : 03-12-2008
Platné do : 26-03-2009
Počet signatářů : 17 - 27-03-2009
Písemné prohlášení o vyhlášení roku 2011 Evropským rokem dobrovolné činnosti  
- P6_DCL(2008)0030 - Přijato  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Datum zahájení : 09-04-2008
Platné do : 15-07-2008
Přijato (datum) : 02-09-2008
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2008)0389
Počet signatářů : 454 - 10-07-2008
Písemné prohlášení o nutnosti zabránit vzniku „strany pedofilů” v Nizozemsku a zamezit šíření podobných organizací v Evropské unii  
- P6_DCL(2006)0057 - Nevzato v potaz  
Roberta ANGELILLI , Cristiana MUSCARDINI , Adriana POLI BORTONE , Wojciech ROSZKOWSKI , Mieczysław Edmund JANOWSKI  
Datum zahájení : 04-09-2006
Platné do : 04-12-2006
Počet signatářů : 94 - 04-12-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.