Gabriele ALBERTINI : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen předsednictva
 • 03-02-2012 / 14-03-2013 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 14-03-2013 : Il Popolo della Libertà (Itálie)

Předseda 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Konference předsedů výborů
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 16-09-2009 / 14-03-2013 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 19-01-2012 / 14-03-2013 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o budoucnosti rozpočtové podpory EU rozvojovým zemím  
- AFET_AD(2011)462584 -  
-
AFET 
STANOVISKO k posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii – akční plán EU v oblasti CBRN  
- AFET_AD(2010)445808 -  
-
AFET 
STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí  
- AFET_AD(2010)441196 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení na podporu vyhlášení Evropského dne památky spravedlivých  
- P7_DCL(2012)0003 - Přijato  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Datum zahájení : 16-01-2012
Platné do : 10-05-2012
Přijato (datum) : 10-05-2012
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2012)0205
Počet signatářů : 388 - 10-05-2012
Písemné prohlášení o terorismu a extremismu v Pákistánu  
- P7_DCL(2011)0016 - Nevzato v potaz  
Geoffrey VAN ORDEN , Gabriele ALBERTINI , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Frédérique RIES , Hannu TAKKULA  
Datum zahájení : 04-04-2011
Platné do : 07-07-2011
Počet signatářů : 68 - 07-07-2011
Písemné prohlášení o nenápadném vybíjení nosorožců v jižní Africe  
- P7_DCL(2010)0074 - Nevzato v potaz  
Aldo PATRICIELLO , Alfredo PALLONE , Gabriele ALBERTINI , Barbara MATERA , Licia RONZULLI  
Datum zahájení : 06-10-2010
Platné do : 20-01-2011
Počet signatářů : 92 - 20-01-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech