Francisco José MILLÁN MON : Úvodní stránka 

Člen 

Výbor pro zahraniční věci 
Výbor pro rybolov 
Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie 

Náhradník 

Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 

Poslední činnosti 

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) ES  
 
Písemná vysvětlení hlasování 

Kontakt