Giorgio CAROLLO : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Forza Italia (Itálie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 08-05-2005 : Výbor pro právní záležitosti
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
 • 16-02-2006 / 14-03-2007 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Izraelem
 • 09-07-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 15-09-2004 / 15-02-2006 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Rumunsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov

all-activities 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně sektoru živočišné výroby v kampánském regionu  
- P6_DCL(2007)0056 - Nevzato v potaz  
Riccardo VENTRE , Antonio TAJANI , Carlo CASINI , Alfredo ANTONIOZZI , Giorgio CAROLLO  
Datum zahájení : 21-05-2007
Platné do : 27-09-2007
Počet signatářů : 27 - 27-09-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.