Alfredo ANTONIOZZI : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 06-01-2014 : Il Popolo della Libertà (Itálie)
 • 07-01-2014 / 30-06-2014 : Nuovo Centrodestra (Itálie)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 16-09-2009 / 18-01-2012 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
 • 19-01-2012 / 30-06-2013 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 09-10-2013 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 28-09-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 16-09-2009 / 17-03-2010 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 29-09-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 19-01-2012 / 03-09-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
 • 04-09-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o svobodě utiskovaných menšin a národů  
- P7_DCL(2014)0004 - Nevzato v potaz  
Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI  
Datum zahájení : 13-01-2014
Platné do : 13-04-2014
Počet signatářů : 38 - 14-04-2014

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech