Adamos ADAMOU : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou - Aristera - Nees Dynameis (Kypr)

Předseda 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou
 • 22-09-2004 / 14-03-2007 : Konference předsedů delegací
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k trvale udržitelnému zemědělství a bioplynu a nutnosti přezkoumat právní předpisy EU  
- ENVI_AD(2007)396668 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o tuberkulóze  
- P6_DCL(2009)0038 - Nevzato v potaz  
Dorette CORBEY , John BOWIS , Adamos ADAMOU , Carl SCHLYTER , Avril DOYLE  
Datum zahájení : 23-03-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 195 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o návrhu týkajícím se transparentního označování potravinových výrobků, které zajistí přesné informace, pokud jde o jejich původ, kvalitu a sledovatelnost  
- P6_DCL(2009)0008 - Nevzato v potaz  
Cristiana MUSCARDINI , Monica FRASSONI , Christopher BEAZLEY , Daniel DĂIANU , Adamos ADAMOU  
Datum zahájení : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 301 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o fibromyalgii  
- P6_DCL(2008)0069 - Přijato  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Datum zahájení : 01-09-2008
Platné do : 18-12-2008
Přijato (datum) : 13-01-2009
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2009)0014
Počet signatářů : 418 - 18-12-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.