Mike NATTRASS : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 22-06-2010 : Evropa Svobody a Demokracie - Člen
  • 23-06-2010 / 10-12-2012 : Nezařazení poslanci
  • 11-12-2012 / 08-09-2013 : Evropa Svobody a Demokracie - Člen
  • 09-09-2013 / 30-06-2014 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 03-11-2013 : United Kingdom Independence Party (Spojené království)
  • 04-11-2013 / 24-03-2014 : An Independence Party (Spojené království)
  • 25-03-2014 / 30-06-2014 : AN INDEPENDENCE FROM EUROPE (Spojené království)

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 29-03-2012 / 15-01-2013 : Delegace pro vztahy s Japonskem

all-activities 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o prodeji vajec slepic chovaných v zakázaných klecích  
- P7_DCL(2010)0087 - Nevzato v potaz  
Nicole SINCLAIRE , Mike NATTRASS  
Datum zahájení : 10-11-2010
Platné do : 17-02-2011
Počet signatářů : 51 - 17-02-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech