Jim ALLISTER : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Nezařazení poslanci

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 27-03-2007 : Democratic Unionist Party (Northern Ireland) (Spojené království)
 • 28-03-2007 / 17-12-2007 : Independent (Spojené království)
 • 18-12-2007 / 13-07-2009 : Traditional Unionist (Spojené království)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro rybolov
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro ústavní záležitosti
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro ústavní záležitosti

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o psích zápasech v EU  
- P6_DCL(2007)0086 - Nevzato v potaz  
Jim ALLISTER , Neil PARISH , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Ville ITÄLÄ  
Datum zahájení : 10-10-2007
Platné do : 24-01-2008
Počet signatářů : 117 - 17-01-2008
Písemné prohlášení o právech žen v Saudské Arábii  
- P6_DCL(2006)0018 - Nevzato v potaz  
Roger HELMER , Ashley MOTE , Jim ALLISTER , Anna ZÁBORSKÁ  
Datum zahájení : 30-03-2006
Platné do : 30-06-2006
Počet signatářů : 39 - 30-06-2006
Písemné prohlášení o mezinárodních teroristech („the Columbia 3“)  
- P6_DCL(2005)0047 - Nevzato v potaz  
Jim ALLISTER  
Datum zahájení : 19-09-2005
Platné do : 19-12-2005
Počet signatářů : 9 - 19-12-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.