Stavros LAMBRINIDIS : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Panhellenic Socialist Movement (Řecko)

Místopředseda 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Evropský parlament

Poslanci 

  • 14-07-2009 / 16-06-2011 : Předsednictvo Evropského parlamentu
  • 16-09-2009 / 16-06-2011 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 16-06-2011 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 16-07-2009 / 16-06-2011 : Výbor pro ústavní záležitosti
  • 16-09-2009 / 16-06-2011 : Delegace pro vztahy s Íránem

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k Řízení internetu: další kroky  
- LIBE_AD(2010)441186 -  
-
LIBE 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o porušování základních práv vězněných osob v Evropské unii  
- P7_DCL(2011)0006 - Nevzato v potaz  
Françoise CASTEX , Jan Philipp ALBRECHT , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Diana WALLIS  
Datum zahájení : 14-02-2011
Platné do : 16-05-2011
Počet signatářů : 140 - 17-05-2011
Písemné prohlášení o obnovení vzájemnosti v oblasti vízového režimu – solidarita v souvislosti s nerovným postavením českých občanů, které vzniklo v důsledku jednostranného zavedení vízové povinnosti Kanadou  
- P7_DCL(2010)0089 - Přijato  
Zuzana ROITHOVÁ , Alexander Nuno PICKART ALVARO , Stavros LAMBRINIDIS , Miroslav OUZKÝ , Manfred WEBER  
Datum zahájení : 10-11-2010
Platné do : 10-03-2011
Přijato (datum) : 08-03-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0087
Počet signatářů : 375 - 07-03-2011
Písemné prohlášení o projektu INDECT (Inteligentním informačním systému s podporou sledování, vyhledávání a rozpoznávání pro bezpečnost občanů v městském prostředí)  
- P7_DCL(2010)0082 - Nevzato v potaz  
Alexander Nuno PICKART ALVARO , Carlos COELHO , Stavros LAMBRINIDIS , Judith SARGENTINI , Rui TAVARES  
Datum zahájení : 10-11-2010
Platné do : 17-02-2011
Počet signatářů : 177 - 17-02-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech