Péter OLAJOS : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Magyar Demokrata Fórum (Maďarsko)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Náhradník 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 28-09-2004 / 31-12-2006 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Rumunsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31-01-2007 / 12-02-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Rozpočtový výbor
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2007  
- ENVI_AD(2009)416689 -  
-
ENVI 
STANOVISKO k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007  
- ENVI_AD(2009)416687 -  
-
ENVI 
STANOVISKO o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2007  
- ENVI_AD(2009)416686 -  
-
ENVI 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o boji proti nezákonně těženému dřevu na trhu EU  
- P6_DCL(2008)0023 - Nevzato v potaz  
Magor Imre CSIBI , Fiona HALL , Dan JØRGENSEN , Péter OLAJOS , Cristian-Silviu BUŞOI  
Datum zahájení : 09-04-2008
Platné do : 15-07-2008
Počet signatářů : 206 - 10-07-2008
Písemné prohlášení o činnostech extremistických polovojenských skupin v Evropské unii  
- P6_DCL(2007)0093 - Nevzato v potaz  
Csaba Sándor TABAJDI , István SZENT-IVÁNYI , Péter OLAJOS , Mikel IRUJO AMEZAGA , Kristian VIGENIN  
Datum zahájení : 25-10-2007
Platné do : 08-02-2008
Počet signatářů : 95 - 31-01-2008

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.