Pia Elda LOCATELLI : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 17-02-2005 : Uniti nell'Ulivo (Itálie)
 • 18-02-2005 / 10-02-2008 : Socialisti democratici italiani (Itálie)
 • 11-02-2008 / 13-07-2009 : Partito Socialista (Itálie)

Předsedkyně 

 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 03-09-2008 / 22-10-2008 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Konference předsedů delegací

Náhradnice 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o možnosti umístit domácí zvířata do péče seniorů a osamělých osob a o potřebě lépe dohlížet na akreditované útulky pro zvířata  
- P6_DCL(2009)0023 - Nevzato v potaz  
Iva ZANICCHI , Cristiana MUSCARDINI , Amalia SARTORI , Pia Elda LOCATELLI  
Datum zahájení : 18-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 45 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o hospodárném využívání vody  
- P6_DCL(2007)0045 - Nevzato v potaz  
Nikolaos VAKALIS , Jorgo CHATZIMARKAKIS , David HAMMERSTEIN , Pia Elda LOCATELLI  
Datum zahájení : 23-04-2007
Platné do : 06-09-2007
Počet signatářů : 230 - 06-09-2007
Písemné prohlášení o rozšíření základní zdravotní péče na všechny obyvatele Evropy bez ohledu na to, zda splňují právní předpisy o vstupu do země a pobytu v ní  
- P6_DCL(2006)0002 - Nevzato v potaz  
Vittorio AGNOLETTO , Giovanni BERLINGUER , Patrizia TOIA , Pier Antonio PANZERI , Pia Elda LOCATELLI  
Datum zahájení : 16-01-2006
Platné do : 16-04-2006
Počet signatářů : 89 - 16-04-2006

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.