Louis ALIOT : 8. volební období 

Politické skupiny 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Nezařazení poslanci
 • 15-06-2015 / 20-07-2017 : Skupina Evropa národů a svobody - Člen

Národní strany 

 • 01-07-2014 / 20-07-2017 : Front national (Francie)

Poslanci 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozvoj
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
 • 14-07-2014 / 20-07-2017 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 16-07-2014 / 20-07-2017 : Delegace v Parlamentním výboru Cariforum-EU
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Výbor pro zahraniční věci
 • 19-01-2017 / 20-07-2017 : Výbor pro rozvoj

Náhradník 

 • 01-07-2014 / 14-06-2015 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 10-09-2014 / 14-06-2015 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou
 • 25-06-2015 / 27-07-2015 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 27-07-2015 / 20-07-2017 : Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

Hlavní parlamentní činnost 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k boji proti korupci a dalším krokům v návaznosti na usnesení CRIM  
- DEVE_AD(2016)575224 -  
-
DEVE 
STANOVISKO k odvětví ovoce a zeleniny v období od reformy z roku 2007  
- CONT_AD(2015)544264 -  
-
CONT 
STANOVISKO Výhledy odvětví mléka a mléčných výrobků v EU – přezkum provádění balíčku předpisů týkajících se mléka a mléčných výrobků  
- CONT_AD(2015)541466 -  
-
CONT 

Návrhy usnesení 
Návrhy usnesení na aktuální témata předkládají na žádost výborů politické skupiny nebo alespoň 5 % poslanců a je o nich hlasováno na plenárním zasedání. Články 132, 136, 139, 144 jednacího řádu.

Otázky k ústnímu zodpovězení 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou adresované Evropské komisi, Radě nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie může podkládat výbor, politická skupina nebo alespoň 5 % poslanců Parlamentu. Článek 136 jednacího řádu

Další parlamentní činnost 

Písemná vysvětlení hlasování 
Poslanci mohou podat písemné vysvětlení svého hlasování v plénu. Článek 194 jednacího řádu

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems (A8-0196/2017 - Petri Sarvamaa) FR  
 

Le fonds d’ajustement à la mondialisation a été créé pour venir en aide aux travailleurs souffrant des conséquences de la mondialisation.
La mobilisation de 2,65 millions d’euros est demandée ici pour permettre la réintégration sur le marché du travail de 821 travailleurs licenciés par Nokia en Finlande dans la région d’Helsinki.
Je me positionne en faveur de cette aide à la réintegration de ces travailleurs qui subissent en réalité les conséquences désastreuses des politiques économiques européennes. J’ai donc voté pour ce texte.

Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v Chorvatsku (A8-0171/2017 - Claude Moraes) FR  
 

Ce texte vise à autoriser la Croatie à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel, aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules. J'ai voté contre car nous sommes opposés à un échange systématique de données à caractère personnel.

Námitka podle článku 106: geneticky modifikovaná bavlna GHB119 (B8-0293/2017) FR  
 

J’ai voté en faveur de cette objection car elle vise à protéger la santé et les intérêts des consommateurs en s’opposant à l’autorisation d’importations des produits du coton génétiquement modifié GHB119. Une éventuelle importation de ces produits encouragerait l’utilisation d’herbicides à base de glufosinate auquel le GHB119 est résistant. Les États membres ont par ailleurs rappelé que le glufosinate est aujourd’hui classé comme produit toxique et ont émis des critiques en soulignant les lacunes dans l’évaluation des risques environnementaux et le problème des données manquantes.

Otázky k písemnému zodpovězení 
Poslanci mohou položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie stanovený počet otázek k písemnému zodpovězení. Článek 138, příloha III jednacího řádu

Návrhy usnesení předložené jednotlivými poslanci  
Kterýkoli poslanec může předložit návrh usnesení ve věci spadající do oblasti činnosti EU. Přípustné návrhy jsou předány příslušnému výboru, který rozhodne o dalším postupu. Článek 143 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o statusu vlka obecného (canis lupus) jako chráněného druhu  
- P8_DCL(2016)0127 - Nevzato v potaz  
Mireille D'ORNANO , Edouard FERRAND , Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Raffaele FITTO , Jean-François JALKH , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Philippe LOISEAU  
Datum zahájení : 12-12-2016
Platné do : 12-03-2017
Počet signatářů : 15 - 13-03-2017
Písemné prohlášení o důležitosti specializované technické odborné přípravy mladých lidí, kteří chtějí pracovat v primárním sektoru  
- P8_DCL(2016)0121 - Nevzato v potaz  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 25 - 22-02-2017
Písemné prohlášení o boji proti padělání v odvětví vína a lihovin  
- P8_DCL(2016)0120 - Nevzato v potaz  
Edouard FERRAND , Philippe LOISEAU , Mara BIZZOTTO , Angelo CIOCCA , Lorenzo FONTANA , Louis ALIOT , Mireille D'ORNANO , Matteo SALVINI , Salvatore CICU , Nicolas BAY , Remo SERNAGIOTTO  
Datum zahájení : 21-11-2016
Platné do : 21-02-2017
Počet signatářů : 23 - 22-02-2017

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech