Roberta Alma ANASTASE : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Pozorovatelka
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Democrat (Rumunsko)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Democrat (Rumunsko)
 • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunsko)
 • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Místopředsedkyně 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
 • 10-12-2007 / 09-01-2008 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Poslanci 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pro zahraniční věci
 • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Výbor pro zahraniční věci
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu
 • 10-01-2008 / 13-01-2008 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu

Náhradnice 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 09-02-2007 / 09-12-2007 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Podvýbor pro lidská práva
 • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie
 • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Výbor pro kulturu a vzdělávání

Pozorovatelka 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o vysílání televizních pořadů obsahujících násilné scény ve vysílacím čase, kdy televizi sledují děti  
- P6_DCL(2008)0009 - Nevzato v potaz  
Rareș-Lucian NICULESCU , Monica Maria IACOB-RIDZI , MARIAN ZLOTEA , Roberta Alma ANASTASE , Maria PETRE  
Datum zahájení : 30-01-2008
Platné do : 08-05-2008
Počet signatářů : 111 - 08-05-2008
Písemné prohlášení o trestu smrti v Bělorusku  
- P6_DCL(2007)0067 - Nevzato v potaz  
Justas Vincas PALECKIS , Roberta Alma ANASTASE , Marco CAPPATO , Hélène FLAUTRE , Luisa MORGANTINI  
Datum zahájení : 09-07-2007
Platné do : 15-11-2007
Počet signatářů : 136 - 15-11-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.