Alexandru ATHANASIU : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Pozorovatel
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)
  • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Poslanci 

  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

Náhradník 

  • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pro kulturu a vzdělávání
  • 15-03-2007 / 09-12-2007 : Delegace pro vztahy se Švýcarskem, Islandem a Norskem a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru (EHP)

Pozorovatel 

  • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o ochraně veřejného prostranství – historického parku „Bordei“ v Bukurešti, ohroženého projektem investiční výstavby  
- P6_DCL(2007)0074 - Nevzato v potaz  
Cristian DUMITRESCU , Daciana Octavia SÂRBU , Alexandru ATHANASIU , Dan MIHALACHE , Radu PODGOREAN  
Datum zahájení : 03-09-2007
Platné do : 03-12-2007
Počet signatářů : 39 - 04-12-2007
Písemné prohlášení o opatřeních v boji proti násilí mezi dětmi a mládeží, k němuž dochází ve vzdělávacích zařízeních  
- P6_DCL(2007)0046 - Nevzato v potaz  
Radu PODGOREAN , Daciana Octavia SÂRBU , Dan MIHALACHE , Alexandru ATHANASIU , Cristian DUMITRESCU  
Datum zahájení : 09-05-2007
Platné do : 14-09-2007
Počet signatářů : 60 - 14-09-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.