Silvia CIORNEI : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Pozorovatelka
 • 01-01-2007 / 26-02-2007 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka
 • 27-02-2007 / 09-12-2007 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Členka předsednictva

Národní strany 

 • 26-09-2005 / 31-12-2006 : Partidul Conservator (Rumunsko)
 • 01-01-2007 / 09-12-2007 : Partidul Conservator (Rumunsko)

Místopředsedkyně 

 • 01-02-2007 / 09-12-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 12-04-2007 / 09-12-2007 : Delegace pro vztahy s Indií

Poslanci 

 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
 • 15-03-2007 / 11-04-2007 : Delegace pro vztahy s Indií
 • 10-05-2007 / 09-12-2007 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

Náhradnice 

 • 31-01-2007 / 09-12-2007 : Výbor pro regionální rozvoj

Pozorovatelka 

 • 29-09-2005 / 31-12-2006 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 2003/87/ES tak, aby se činnosti v oblasti letectví začlenily do systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství  
- ITRE_AD(2007)390371 -  
-
ITRE 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nezbytnosti přijmout opatření na ochranu římskokatolické katedrály sv. Josefa v rumunské Bukurešti – ohrožené historické a architektonické památky  
- P6_DCL(2007)0054 - Přijato  
Adrian SEVERIN , Daciana Octavia SÂRBU , Silvia CIORNEI , Radu PODGOREAN , Corina CREȚU  
Datum zahájení : 21-05-2007
Platné do : 27-09-2007
Přijato (datum) : 11-10-2007
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P6_TA(2007)0435
Počet signatářů : 424 - 27-09-2007
Písemné prohlášení o zřízení horké linky v rámci celé EU pro oběti obchodování s lidmi  
- P6_DCL(2007)0035 - Nevzato v potaz  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Datum zahájení : 28-03-2007
Platné do : 28-06-2007
Počet signatářů : 306 - 28-06-2007

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.