Corina CREȚU : Úvodní stránka 

Členka 

Výbor pro rozpočtovou kontrolu 
Výbor pro regionální rozvoj 
Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko 

Náhradnice 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 
Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora 
Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 

Poslední činnosti 

Kontakt