John Alexander CORRIE : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Conservative and Unionist Party (Spojené království)

Předseda 

 • 14-09-1999 / 14-01-2002 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Místopředseda 

 • 06-02-2002 / 19-07-2004 : Poslanci Evropského parlamentu při Smíšeném shromáždění Smlouvy mezi africkými, karibskými a pacifickými státy a Evropskou unií (AKT-EU)

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro rozvoj a spolupráci

Náhradník 

 • 21-07-1999 / 08-09-1999 : Výbor pro zaměstnanosta sociální věci
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rozpočty
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Rozpočtový výbor

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Annual Report on the results of the work of the ACP-EU Joint Assembly in 1999 - Committee on Development and Cooperation EN  
- A5-0032/2000 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení on Zimbabwe EN  
- P5_DCL(2000)0004 - Nevzato v potaz  
Nirj DEVA , Geoffrey VAN ORDEN , John Alexander CORRIE , Bashir KHANBHAI  
Datum zahájení : 20-03-2000
Platné do : 20-06-2000
Počet signatářů : 39 - 20-06-2000