Vincenzo AITA : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen

Národní strany 

 • 19-06-2006 / 13-07-2009 : Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea (Itálie)

Poslanci 

 • 06-07-2006 / 14-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Hospodářský a měnový výbor
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

Náhradník 

 • 04-07-2006 / 14-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rybolov
 • 29-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Mercosurem

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.