Marusya LYUBCHEVA : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 07-06-2013 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

  • 07-06-2013 / 30-06-2014 : Coalition for Bulgaria (Bulharsko)

Poslanci 

  • 11-06-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
  • 11-06-2013 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina
  • 11-06-2013 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

Náhradnice 

  • 11-06-2013 / 30-06-2014 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 11-06-2013 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových psychoaktivních látkách  
- ENVI_AD(2014)524592 -  
-
ENVI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech