• Francesco   FERRARI  

Francesco FERRARI : Stanoviska - jako navrhovatel(ka) - 6. volební období 

Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k aspektům regionálního rozvoje souvisejícím s dopadem cestovního ruchu na pobřežní oblasti  
- TRAN_AD(2008)412095 -  
-
TRAN