Lily JACOBS : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 04-09-2007 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Členka

Národní strany 

  • 04-09-2007 / 13-07-2009 : Partij van de Arbeid (Nizozemsko)

Poslanci 

  • 06-09-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 27-09-2007 / 13-07-2009 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

Náhradnice 

  • 05-09-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 09-10-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu

all-activities 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.