Armando FRANÇA : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 15-10-2007 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 15-10-2007 / 13-07-2009 : Partido Socialista (Portugalsko)

Poslanci 

  • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
  • 24-10-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství
  • 23-10-2008 / 18-11-2008 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

Náhradník 

  • 23-10-2007 / 22-10-2008 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika
  • 23-10-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 23-10-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Mercosurem
  • 19-11-2008 / 13-07-2009 : Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.