Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 09-11-2007 / 13-07-2009 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Členka

Národní strany 

  • 09-11-2007 / 13-07-2009 : Rassemblement Démocratique de la Martinique (Francie)

Místopředsedkyně 

  • 22-01-2008 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Poslanci 

  • 12-12-2007 / 21-01-2008 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro rozvoj
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradnice 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro regionální rozvoj

all-activities 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o připomenutí si zrušení obchodu s otroky a otroctví  
- P6_DCL(2008)0093 - Nevzato v potaz  
Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON  
Datum zahájení : 20-10-2008
Platné do : 05-02-2009
Počet signatářů : 112 - 09-02-2009