Cătălin-Ioan NECHIFOR : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Partidul Social Democrat (Rumunsko)

Poslanci 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Rozpočtový výbor
  • 13-12-2007 / 17-12-2007 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko
  • 18-12-2007 / 18-12-2008 : Delegace pro vztahy s Izraelem

Náhradník 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Výbor pro rozpočtovou kontrolu
  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

all-activities 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet a jiné komunikační technologie  
- BUDG_AD(2008)409411 -  
-
BUDG 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.