Petru FILIP : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 10-12-2007 / 18-12-2008 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen

Národní strany 

  • 10-12-2007 / 07-04-2008 : Partidul Democrat (Rumunsko)
  • 08-04-2008 / 18-12-2008 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Poslanci 

  • 13-12-2007 / 18-12-2008 : Výbor pro regionální rozvoj
  • 14-01-2008 / 18-12-2008 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

Náhradník 

  • 12-12-2007 / 18-12-2008 : Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
  • 18-12-2007 / 13-01-2008 : Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO o revizi „nástroje evropské politiky sousedství“  
- REGI_AD(2009)415313 -  
-
REGI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.