Rareș-Lucian NICULESCU : 7. volební období 

Politické skupiny 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumunsko)

Místopředseda 

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Poslanci 

  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Náhradník 

  • 16-07-2009 / 01-06-2010 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Izraelem
  • 02-06-2010 / 18-01-2012 : Výbor pro rybolov
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro rybolov

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k Evropě jako přední světové destinaci cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch  
- AGRI_AD(2011)452908 -  
-
AGRI 
STANOVISKO k zelené knize Komise o ochraně lesů a souvisejících informacích v EU: příprava lesů na změnu klimatu  
- AGRI_AD(2010)450698 -  
-
AGRI 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k mikrobiální výzvě – rostoucí hrozby antimikrobiální rezistence  
- AGRI_AD(2012)494678 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Poslanci mohou klást otázky k písemnému zodpovězení ECB a otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu a jednotného mechanismu pro řešení krizí. Takovéto otázky jsou nejprve předloženy předsedovi příslušného výboru. Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Odpovědi na otázky položené ECB a otázky týkající se SSM a SRM 
Odpovědi na otázky poslanců adresované ECB a na otázky týkající se jednotného mechanismu dohledu (SSM) a jednotného mechanismu pro řešení krizí (SRM). Články 140, 141, příloha III jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o spravedlivém rozdělení zemědělských dotací mezi nové a staré členské státy  
- P7_DCL(2010)0097 - Nevzato v potaz  
Mariya GABRIEL , José BOVÉ , Rareș-Lucian NICULESCU , Dimitar STOYANOV , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Datum zahájení : 13-12-2010
Platné do : 24-03-2011
Počet signatářů : 145 - 24-03-2011
Písemné prohlášení o zřízení programu Erasmus pro mladé zemědělce  
- P7_DCL(2010)0025 - Nevzato v potaz  
Elena Oana ANTONESCU , Michel DANTIN , Esther HERRANZ GARCÍA , Rareș-Lucian NICULESCU , Csaba Sándor TABAJDI  
Datum zahájení : 19-04-2010
Platné do : 09-09-2010
Počet signatářů : 135 - 09-09-2010
Písemné prohlášení o vyhlášení 9. listopadu při příležitosti výročí pádu Berlínské zdi „Evropským dnem usmíření“  
- P7_DCL(2009)0059 - Nevzato v potaz  
Carlo FIDANZA , Esther de LANGE , Rareș-Lucian NICULESCU , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Marco SCURRIA  
Datum zahájení : 04-11-2009
Platné do : 17-02-2010
Počet signatářů : 82 - 17-02-2010

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech