Johannes LEBECH : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 29-11-2007 / 14-01-2008 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen
  • 15-01-2008 / 13-07-2009 : Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 29-11-2007 / 13-07-2009 : Det Radikale Venstre (Dánsko)

Poslanci 

  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
  • 31-01-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem

Náhradník 

  • 11-12-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  • 19-12-2007 / 04-02-2009 : Dočasný výbor pro změnu klimatu
  • 30-01-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou
  • 20-02-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

all-activities 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.