Brigitte FOURÉ : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 10-01-2008 / 13-07-2009 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Členka

Národní strany 

  • 10-01-2008 / 13-07-2009 : Nouveau Centre (Francie)

Poslanci 

  • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro dopravu a cestovní ruch
  • 16-01-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se státy Perského zálivu včetně Jemenu

Náhradnice 

  • 15-01-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.