Juan FRAILE CANTÓN : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Skupina sociálních demokratů v Evropském parlamentu - Člen

Národní strany 

  • 07-04-2008 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Španělsko)

Poslanci 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro rozvoj
  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Podvýbor pro lidská práva
  • 04-06-2008 / 13-07-2009 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

Náhradník 

  • 09-04-2008 / 13-07-2009 : Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
  • 28-05-2008 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením států jihovýchodní Asie (ASEAN)

all-activities 

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu doporučení Evropského parlamentu Radě ke strategickému partnerství mezi EU a Brazílií  
- DEVE_AD(2009)418047 -  
-
DEVE 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.