Pierre JONCKHEER : 6. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen
 • 14-11-2004 / 23-05-2005 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Člen předsednictva
 • 24-05-2005 / 26-02-2007 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Místopředseda
 • 27-02-2007 / 19-07-2007 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Místopředseda
 • 20-07-2007 / 13-07-2009 : Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance - Místopředseda

Národní strany 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (Belgie)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-09-2004 / 26-10-2005 : Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Dočasný výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegace pro vztahy se Spojenými státy

Náhradník 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Výbor pro mezinárodní obchod
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podvýbor pro lidská práva
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Výbor pro zahraniční věci
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podvýbor pro lidská práva

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k politickým výzvám a rozpočtovým prostředkům rozšířené Unie na období 2007–2013  
- INTA_AD(2005)350218 -  
-
INTA 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení k zákazu výroby, prodeje a šíření nacistických předmětů a symbolů v rámci EU  
- P6_DCL(2009)0004 - Nevzato v potaz  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
Datum zahájení : 02-02-2009
Platné do : 07-05-2009
Počet signatářů : 149 - 08-05-2009
Písemné prohlášení o hluku způsobovaném leteckou dopravou v nočních hodinách  
- P6_DCL(2004)0048 - Nevzato v potaz  
Bart STAES , Pierre JONCKHEER  
Datum zahájení : 15-11-2004
Platné do : 15-02-2005
Počet signatářů : 32 - 15-02-2005

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.