Göran FÄRM : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 15-10-2012 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Člen
 • 16-10-2012 / 30-06-2014 : Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu - Místopředseda

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Švédsko)

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Rozpočtový výbor
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Srbskem, Černou Horou a Kosovem
 • 11-11-2009 / 30-06-2014 : Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Rozpočtový výbor

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy  
- BUDG_AD(2012)492829 -  
-
BUDG 
STANOVISKO o žádosti Chorvatska o členství v Evropské unii  
- BUDG_AD(2011)473803 -  
-
BUDG 
STANOVISKO k přezkumu evropské politiky sousedství  
- BUDG_AD(2011)472222 -  
-
BUDG 

Stanovisko předložené stínovým navrhovatelem 
Politické skupiny jmenují pro každé stanovisko stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

STANOVISKO k rozšiřování EU: politiky, kritéria a strategické zájmy  
- BUDG_AD(2012)485847 -  
-
BUDG 
STANOVISKO ke strategii Evropské unie pro region Baltského moře a úloze makroregionů v budoucí politice soudržnosti  
- AFET_AD(2010)439837 -  
-
AFET 

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech