Elisabeth JEGGLE : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Členka

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Místopředsedkyně 

 • 29-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Kanadou

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podvýbor pro lidská práva
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace pro vztahy s Kanadou
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podvýbor pro lidská práva

Náhradnice 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro zahraniční věci
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Výbor pro zahraniční věci
 • 10-01-2013 / 30-06-2014 : Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

all-activities 

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Zprávy - jako stínový(á) zpravodaj(ka) 
Politické skupiny jmenují pro každou zprávu v příslušném výboru stínového zpravodaje, který sleduje dosažený pokrok a vyjednává se zpravodajem kompromisní znění. Článek 215 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010, oddíl III – Komise  
- AGRI_AD(2009)427247 -  
-
AGRI 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Písemná prohlášení (do 16. ledna 2017) 
**Tento nástroj ke dni 16. ledna 2017 zanikl**. Písemné prohlášení byla iniciativa týkající se otázek, které spadají do působnosti EU. Poslanci se mohli k prohlášení připojit svým podpisem ve lhůtě 3 měsíců.

Písemné prohlášení o nominaci kultury vína jako součást nehmotného světového dědictví  
- P7_DCL(2013)0009 - Nevzato v potaz  
Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana Maria MIRANDA PAZ , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS  
Datum zahájení : 20-05-2013
Platné do : 20-08-2013
Počet signatářů : 132 - 20-08-2013
Písemné prohlášení o cyklistických stezkách  
- P7_DCL(2013)0005 - Nevzato v potaz  
Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Spyros DANELLIS , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ  
Datum zahájení : 15-04-2013
Platné do : 15-07-2013
Počet signatářů : 104 - 15-07-2013
Písemné prohlášení o regulaci populace psů v Evropské Unii  
- P7_DCL(2011)0026 - Přijato  
Daciana Octavia SÂRBU , Elisabeth JEGGLE , Raül ROMEVA i RUEDA , Adina-Ioana VĂLEAN , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Datum zahájení : 06-06-2011
Platné do : 13-10-2011
Přijato (datum) : 13-10-2011
Přijaté texty (se seznamem signatářů) : P7_TA(2011)0444
Počet signatářů : 400 - 13-10-2011

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech