Armin LASCHET : 6. volební období 

Politické skupiny 

  • 20-07-2004 / 13-11-2004 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen
  • 14-11-2004 / 29-06-2005 : Skupina Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) a Evropských demokratů - Člen předsednictva

Národní strany 

  • 20-07-2004 / 29-06-2005 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Poslanci 

  • 21-07-2004 / 29-06-2005 : Výbor pro zahraniční věci
  • 15-09-2004 / 29-06-2005 : Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

Náhradník 

  • 22-07-2004 / 29-06-2005 : Rozpočtový výbor
  • 31-08-2004 / 29-06-2005 : Podvýbor pro bezpečnost a obranu
  • 15-09-2004 / 29-06-2005 : Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko
  • 15-09-2004 / 29-06-2005 : Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu

Prezenční listina 
Tyto záznamy o účasti jsou výňatkem ze zápisů z plenárních zasedání 6. volebního období. Informace v nich uvedené jsou poskytovány pouze pro informační účely a týkají se funkčního období poslance v Evropském parlamentu. Jedná se o nezpracované údaje, které nezahrnují opravy z důvodu odůvodněné nepřítomnosti kvůli nemoci, mateřské/otcovské dovolené, povolené činnosti parlamentních delegací atd.