Kurt LECHNER : 7. volební období 

Politické skupiny 

 • 14-07-2009 / 16-03-2012 : Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) - Člen

Národní strany 

 • 14-07-2009 / 16-03-2012 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Německo)

Místopředseda 

 • 29-09-2009 / 12-02-2012 : Delegace pro vztahy s Íránem

Poslanci 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegace pro vztahy s Íránem
 • 19-01-2012 / 16-03-2012 : Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Náhradník 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 16-09-2009 / 16-03-2012 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku
 • 16-09-2009 / 16-03-2012 : Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří
 • 19-01-2012 / 16-03-2012 : Výbor pro právní záležitosti
 • 13-02-2012 / 16-03-2012 : Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Stanoviska - jako navrhovatel(ka) 
Výbory mohou vypracovat ke zprávě příslušného výboru stanovisko zabývající se prvky návrhu, které souvisí s jejich působností. Zpravodajové těchto stanovisek také navrhují kompromisní pozměňovací návrhy a jednají se stínovými zpravodaji jmenovanými k tomuto stanovisku. Článek 56, článek 57, příloha VI jednacího řádu

STANOVISKO k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o smlouvách o úvěru na bydlení  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Prohlášení 

Prohlášení o vedlejších příjmech