Sami NAÏR : 5. volební období 

Politické skupiny 

 • 20-07-1999 / 26-06-2002 : Skupina Strany Evropských socialistů - Člen
 • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Nezařazení poslanci
 • 01-07-2002 / 19-07-2004 : Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice - Člen

Národní strany 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Mouvement des citoyens (Francie)

Předseda 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ a Perského zálivu

Poslanci 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro zahraniční věci, bezpečnost, společnou bezpečnost a obrannou politiku
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi Mashrequ a Perského zálivu
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro zahraniční věci, lidská práva a společnou bezpečnostní a obrannou politiku
 • 07-02-2002 / 03-04-2002 : Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Konference předsedů delegací

Náhradník 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 17-01-2002 / 05-02-2002 : Výbor pro rozvoj a spolupráci
 • 06-02-2002 / 26-06-2002 : Rozpočtový výbor
 • 09-09-2002 / 19-07-2004 : Výbor pro občanská práva a svobody, spravedlnost a vnitřní věci

all-activities 

Příspěvky při rozpravách v plénu 
Ústní příspěvky pronesené během plenárních zasedání a písemná prohlášení k rozpravám v plénu. Článek 204čl. 171 odst. 11 jednacího řádu

Zprávy - jako zpravodaj(ka) 
V příslušném parlamentním výboru je jmenován zpravodaj, který vypracuje návrh zprávy týkající se určitého legislativního nebo rozpočtového návrhu nebo jiné otázky. Zpravodajové mohou při práci na svém návrhu zprávy konzultovat příslušné odborníky a zúčastněné strany. Jejich úkolem je také navrhovat kompromisní pozměňovací návrhy a jednat se stínovými zpravodaji. Zprávy přijaté ve výborech jsou následně projednány na plenárním zasedání, kde se o nich také hlasuje. Článek 55 jednacího řádu

Report om the Commission Communication on relations between the EU and the Mediterranean region: reinvigorating the Barcelona Process - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0009/2001 -  
-
AFET 

Návrhy usnesení 
Poslanci mohou předložit individuální usnesení o záležitostech, které spadají do působnosti EU. Toto usnesení je předáno příslušnému výboru k projednání. Článek 143 jednacího řádu

Parlamentní otázky 
Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou může předložit výbor, politická skupina nebo nejméně 5 % všech poslanců Parlamentu. Adresáty jsou další orgány EU. Konference předsedů rozhodne, zda a v jakém pořadí budou otázky zařazeny do konečného návrhu pořadu jednání plenárního zasedání. Článek 128 jednacího řádu