Angelika NIEBLER : Životopis 

Původní znění : DE 

Životopis (Za zveřejněné informace odpovídá výhradně sama poslankyně)  
Aktualizováno: 03/05/2016 

Vzdělání (kvalifikace a diplomy) 

 • 1973-1982 : Gymnázium Thomase Manna v Mnichově
 • 1982-1987 : studium práv v Mnichově a Ženevě
 • 1988 : první státní zkouška
 • 1991 : druhá státní zkouška
 • 1992 : promována na Dr. phil.

Profesní dráha 

 • 1991-... : právnická činnost

Politická dráha 

Funkce v politické straně nebo v odborovém svazu příslušného členského státu  
 • 1995-... : členka krajského předsednictva CSU v Horním Bavorsku
 • 1996-... : členka okresního předsednictva CSU v Ebersbergu (1996–2011: kooptovaná členka; 2011–2015: předsedkyně; od r. 2015: kooptovaná členka)
 • 1999-... : členka předsednictva bavorské organizace Ženské unie (1999-2009: členka ex officio; od r. 2009: předsedkyně)
 • 2009-... : členka předsednictva CSU
 • 2009-... : členka prezídia CSU (kooptovaná)
 • 2015-... : místopředsedkyně CSU
Funkce v orgánech místní samosprávy  
 • 1996-... : členka zastupitelstva okresu Ebersberg
Funkce v orgánech EU  
 • 1999-... : poslankyně Evropského parlamentu

Ostatní činnosti 

 • 2000-... : členka televizní rady ZDF
 • 2002-... : členka rady Nadace Alfonse Goppela
 • 2005-... : členka kuratoria Technické univerzity Mnichov
 • 2008-... : členka předsednictva hospodářské rady CSU
 • 2014-... : členka představenstva Nadace Hannse Seidela
 • 2014-... : členka senátu Společnosti Maxe Plancka na podporu věd
 • 2014-... : Místopředsedkyně rady Nadace pro vědu a politiku (SWP)

Ocenění a vyznamenání 

 • 2008 – Evropská medaile Svobodného státu Bavorsko
 • 2011 – bavorská stříbrná ústavní medaile
 • 2011 – bavorský řád za zásluhy

Kontakt